På DOP JABUGOs monter

Under besöket på den internationella matmässan Madrid Gourmet kunde Cati Gómez dela erfarenheter och kunskaper med fantastiska proffs och kollegor till yrket.

Förutom att besöka skinkproducenternas montrar, bjöds hon in till officiella enheter i skinkavärlden, såsom den skyddade ursprungsbeteckningen (DOP) JABUGO

CAP JABUGO  är en av de fyra skyddade ursprungsbeteckningarna för Ibérico Ham.