varning

Alla ändringar i struktur, text, foton och ritningar är reserverade av Cati Gómez. Inga rättigheter kan härledas från denna webbplats. Informationen på denna webbplats har sammanställts med största omsorg. Det är dock möjligt att den publicerade informationen är ofullständig eller felaktig. Cati Gómez tar aldrig ansvar för detta. Cati Gómez utesluter allt ansvar för skador som uppstår från eller relaterade till användningen av (eller oförmågan att använda) informationen som publiceras på denna webbplats.

upphovsrätt

De immateriella rättigheterna till alla texter och bilder på denna webbplats tillhör Cati Gómez. Ingenting från denna webbplats får reproduceras utan skriftligt tillstånd från Cati Gómez. Användaren av denna webbplats har inte tillåtelse att reproducera, vidarebefordra, distribuera, sprida eller göra innehållet på denna webbplats tillgängligt för tredje part mot kompensation utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Cati Gómez.

Innehållet på denna webbplats är endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. All annan användning kräver förhandstillstånd från Cati Gómez.

Villkor

De allmänna villkoren för Cati Gómez gäller för alla våra erbjudanden och avtal som lämnats in till handelskammaren i Rotterdam.