Infografic ibérico lagar och förordningar

Ibéricos lagar och förordningar.

Allt om Ibérico lagar och regler för Iberian - Ibérico produkter.

Ibérico-produkter (skinka, framkvartsparter, rygg och kött) konsumeras populärt både i Spanien och i andra länder. 

Dessutom är Ibéricoskinkan världskänd och anses vara en gastronomisk delikatess.

Ibérico skinka är en av de mest konsumerade spanska skinktyperna.

För att garantera kvaliteten på Ibéricos produkter och skydda konsumenterna, upprättades ny lagstiftning 2014 (Kungligt dekret 4/2014). 

Denna lagstiftning reglerar allt kring Ibérico-grisen, Ibérico-köttet, Ibérico-skinkan, Ibérico-framkvarten och Ibérico-ryggen.

På spanska heter det "La norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la cana de lomo iberico (Real Decreto 4/2014)”

Denna lag publicerades i den spanska officiella tidningen (BOE) den 11 januari 2014. 

Lagstiftningen kräver bland annat att alla produkter (skinka, framben och kött) ska förses med ett färgmärkningssystem.

Dessa färgetiketter bestäms beroende på renheten hos den iberiska rasen (100 %, 75 % eller 50%), djurfoder och produktionsmetoder.