Den 3 mars tilldelade AGACUJ 2018 års certifikat till María Auxiliadora Martín Santos för hennes professionella karriär som Ibérico-skinkaproducent.

María fick certifikatet och priset i Teruel av Cati Gómez, chef för avdelningen för internationella relationer (IR) på AGACUJ.

María Auxiliadora fick priset och certifikatet för sin yrkeskarriär. Hon är bland annat känd för sitt arbete och engagemang för att marknadsföra Ibérico Ham i Spanien och andra länder.

Denna speciella och starka kvinna har drivit ett familjeföretag i Corteconcepción, Huelva i mer än 50 år och hennes livshistoria är väldigt speciell och inspirerande.

”Jag hade den stora äran att dela ut certifikatet och ett pris till Maria Auxiliadora, en spansk producent av Ibérico-skinka med en speciell livshistoria. Under de två dagar jag tillbringade med Maria, lärde hon mig många livsläxor, inspirerade mig och gjorde ett bestående intryck på mig.” Cati Gómez