Disclaimer

Alle wijzigingen in structuur, tekst, foto’s en tekeningen zijn voorbehouden aan Cati Gómez. Er kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Cati Gómez aanvaardt hiervoor nimmer aansprakelijkheid. Cati Gómez sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van (of de onmogelijkheid van het gebruik van) de gepubliceerde informatie op deze website.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten en foto’s van deze website behoren toe aan Cati Gómez. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Cati Gómez worden verveelvoudigd. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Cati Gómez.

De inhoud van deze website is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Cati Gómez vereist.

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Cati Gómez van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam.