Spaanse ham soorten met Europese bescherming

Spaanse Ham soorten met Europese bescherming als streekproducten.
Infografic door Cati Gómez®. 
 
Sinds 1992 kent de Europese Unie een waarderings- en beschermingssysteem dat betrekking heeft op het kwaliteitsbeleid voor landbouwproducten en levensmiddelen. En natuurlijk ook voor de Spaanse ham.
Doel van het systeem is:
 • De diversiteit van landbouwproductie aan te moedigen;
 • Productnamen te beschermen tegen misbruik en namaak;
 • Consumenten te helpen door informatie te geven over het specifieke karakter van producten.  

  Er bestaan drie soorten Europese bescherming. 

  • Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB): productie, verwerking en bereiding vinden plaats binnen een bepaald geografisch gebied, volgens een erkende en gecontroleerde werkwijze. Het gaat hier bijvoorbeeld om hammen die gemaakt worden in een bepaald gebied, met de varkens van een lokaal dierenras dat in het geografische gebied wordt gehouden;
  • Beschermde Geografische Aanduiding (BGA):  minimaal één van de productie-, verwerkings- of bereidingsstadia kunnen worden toegeschreven aan de geografische oorsprong. In sommige landen is dat bijvoorbeeld het geval voor hammen en worsten die een bepaalde faam genieten en volgens lokale methoden binnen een afgebakend geografisch gebied worden bereid.
  • Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS): verwijst niet naar de herkomst, maar naar de traditionele productsamenstelling of productiemethode. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om bepaalde ham of kazen die op traditionele wijze worden bereid. Er is geen regionale binding, dus in feite gaat het hier niet om een streekproduct. GTS zal dus verder buiten beschouwing worden gelaten.