Spanska skinksorter med europeiskt skydd

Spanska skinksorter med europeiskt skydd som regionala produkter.
Infographic av Cati Gómez®. 
 
Sedan 1992 har Europeiska unionen ett värderings- och skyddssystem som relaterar till kvalitetspolicyn för jordbruksprodukter och livsmedel. Och givetvis även för den spanska skinkan.
Syftet med systemet är:
 • Uppmuntra mångfalden av jordbruksproduktion;
 • Skydda produktnamn mot felaktig användning och förfalskning;
 • Att hjälpa konsumenter genom att tillhandahålla information om produkternas specifika karaktär.  

  Det finns tre typer av europeiskt skydd. 

  • Skyddad ursprungsbeteckning (PUB): produktion, bearbetning och beredning sker inom ett specifikt geografiskt område, enligt en erkänd och kontrollerad metod. Det gäller till exempel skinkor som tillverkas i ett specifikt område, med grisar från en lokal djurras som föds upp i det geografiska området.
  • Skyddad geografisk beteckning (PGI): minst ett av produktions-, bearbetnings- eller beredningsstadierna kan hänföras till det geografiska ursprunget. I vissa länder är detta fallet, till exempel med skinkor och korvar som har ett visst rykte och som tillagas enligt lokala metoder inom ett avgränsat geografiskt område.
  • Garanterad traditionell specialitet (GTS): hänvisar inte till ursprunget, utan till den traditionella produktsammansättningen eller tillverkningsmetoden. Det kan till exempel handla om viss skinka eller ostar som tillagas på traditionellt sätt. Det finns ingen regional koppling, så i själva verket är detta inte en regional produkt. GTS kommer därför att ignoreras ytterligare.