Ibérico lagar och förordningar

Nedan hittar du De officiell (spansk) version av City Gazette-publikationen eller BOE (Boletín Oficial el Estado).

iberico-law-BOE-A-2014-