Ik neem de proef op de som: Koopt u bij een slijterij een wijn van € 30,00 zonder etiket erop?

Waarom kopen mensen dan nog wel ham met uitsluitend de naam: Pata Negra?

De kwaliteit van een iberische – ibérico ham u niet kunt herkennen door alleen maar naar de hoef te kijken.

In de hoef is niet alle informatie te zien. De hammen en schouders moeten voorzien zijn van een kleurlabel welke belangrijke informatie over het product verschaft.

Deze kleur labels zegt iets over de identiteit van de ham. Het is dus erg belangrijk! In de kleur labels kunnen we bijvoorbeeld het percentage Iberische ras zien. Welke voeding het varken heeft gegeten, zijn gezondheidstoestand en omstandigheden waarin hij leefde. Hiermee is de kwaliteit van de ham te achterhalen.

Sinds wanneer zijn de kleur labels in de Ibérico Ham en Ibérico schouder verplicht?

In 2014 is de Spaanse kwaliteitsnorm voor ibérico vlees, Ibéricoham, Ibérico schouder en Ibérico lendenen in werking getreedt.  

Deze wetgeving van Koninklijk Besluit 4/2014 van 10 januari is gepubliceerd in het Spaanse Staatsblad (BOE) nummer 10, van 11 januari 2014.

Referentie: BOE-A-2014-318 Het Spaanse Ministerie van Landbouw, Voedsel en Milieu

Wie regelt dat? De controle worden uitgevoerd door ASICI (Asociación interprofesional del cerdo ibérico) – de interprofessionele vereniging van het iberische varken https://www.iberico.com

Een wetgeving van 2014, nu 6 jaar later is het nog steeds een onbekende wet in Nederland en ook in andere landen.

Misschien omdat deze wet in het Spaans is gepubliceerd? Misschien omdat hij 17 pagina’s bevat? Wie weet…

Maar wat betekent deze Spaanse overheidsregulering nu precies? Waarom is deze standaard belangrijk?

In de eerste plaats dient het om consumenten te beschermen tegen desinformatie en fraude!

Deze wetgeving draagt bij tot een betere voorlichting van de consument over de etikettering en de presentatie van Ibérico producten. Door een hoger kwaliteits- en controle niveau voor te stellen, is het bovendien de bedoeling dat de vermeldingen op de etiketten overeenkomen met de producten waaraan ze worden opgehangen.

Met betrekking tot het in de handel brengen van producten wordt speciale nadruk gelegd op het verbeteren van de informatie die consumenten vinden op het etiket van het Iberische product welke ze net hebben gekocht.

Terug naar de kleur labels vermeld in de Wetgeving 4/2014, we gaan leren wat staat op HOOFDSTUK IV : Identificatie en traceerbaarheid van de producten in de Artikel 9 : Identificatie van de kanalen en markering van de onderdelen.

In het slachthuis worden de hammen en schouders van elke partij producten van ibérico varkens die na de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit zijn geslacht, geïdentificeerd met een onaantastbaar label van een andere kleur voor elke verkoopbenaming:

– Zwart: Jamón/paleta de Bellota 100% Ibérico

Waar de varkens 100% zuiver Iberisch ras moeten zijn, vrij uitloop in de dehesa,  gevoed met eikels voor ten minste een montanera of 60 dagen.

– Rood: Jamón / paleta de Bellota Ibérico (50%- 75%)

Gekruiste varkens (50 of 75% Iberisch) vrij uitloop in de dehesa dtijdens de afmestperiode (montanera)gevoed zijn met eikels – minstens 60 dagen bij wet.

– Groen: Jamón / paleta de Cebo de Campo Ibérico

De wet geeft aan dat dit dier het laatste deel van zijn leven op het platteland heeft moeten doorbrengen, maar beperkte ruimte per varken geeft niet aan waar het het eerste deel van zijn leven heeft doorgebracht. Hier vinden we ook meestal gekruiste varkens, 50% Iberisch, 50% Duroc.

– Wit: Jamón / paleta de Cebo ibérico

Dieren die op geen enkel moment van hun leven op het platteland zijn, en worden in de stallen vetgemest. Over het algemeen zijn het gekruiste varkens, 50% Iberisch, 50% Duroc.

En nu… weet u dus waarom de kleuren zo belangrijk zijn?

Ik wil eindig met de woorden van Manuel Lamela Fernández – Regionaal minister van Volksgezondheid en Consumentenzaken van de Gemeenschap van Madrid

Gepubliceerd in de Technische documenten volksgezondheid “El Jamón Ibérico” – Ibérico ham. Productie en verbruik. Situatie in de Gemeenschap van Madrid en bevordering van de kwaliteit ervan.

“Alleen op basis van deze kennis kunnen we meer specifieke taken initiëren die tot doel hebben de consument echte en volledige informatie en de juiste criteria te verschaffen, zodat hij bij zijn aankoop een adequate keuze kan maken, en de ondernemers een betere kennis te geven van de regelgeving en de technologische praktijken die van invloed zijn op deze sector. Anderzijds zullen de toezichts- en controlemaatregelen van de overheidsdiensten doeltreffender zijn in termen van bescherming van de burgers, naarmate de informatie beter wordt gedeeld door iedereen, de economische actoren, de consumenten en de overheidsdiensten.

Het is noodzakelijk om het belang en de inspanning te benadrukken die de beherende entiteiten van de verschillende oorsprongsbenamingen leveren bij alles wat de productie, de controle en het op de markt brengen van dit zo emblematische voedsel beïnvloedt. Het is noodzakelijk om onze samenwerking met hen te versterken, evenals met de rest van de sectoriële agenten en de verschillende betrokken organismen, teneinde de nodige mechanismen en acties op te zetten om de consument een correcte bescherming en adequate informatie te bieden“.

Don Manuel Lamela Fernández