iberico produkter

 

SPÅRBARHET DEL I
Spårbarhet är avgörande för att identifiera, spåra och lokalisera ursprunget för varje produkt eller del i produktionskedjan. Så även i Ibérico-sektorn är mycket viktig.
 Sedan 1 april 2014 måste alla djuruppfödare och alla företag som vill producera iberiska grisar registrera sig i spårbarhets- och kvalitetssystemet för iberiska grisar (ITACA).
Registreringen gör att produkter som erhållits från dessa djur kan erkännas och identifieras inom ramen för kvalitetsstandarden (norma del ibérico 04/2014).
För denna registrering måste anläggningens **REGA fyllas i med uppgifter om ägaren, det kontrollorgan som han samarbetar med, antalet avelsdjur på varje anläggning, grupperade efter kön och ras, och antalet icke- avelsdjur på anläggningen .
**REGA (Registro general de explotaciones ganaderas): Det allmänna registret över djurgårdar kopplat till generaldirektoratet för boskap vid det spanska ministeriet för jordbruk, fiske och livsmedel.