ibérico producten

 

TRACEERBAARHEID DEEL I
De traceerbaarheid is essentieel om de oorsprong van elk product of onderdeel in de productieketen te identificeren, te traceren en te lokaliseren. Dus ook in de Ibérico sector is zeer belangrijk.
 Sinds 1 april 2014 moeten alle veehouders en alle bedrijven die Iberische varkens willen produceren, zich laten registreren in het traceerbaarheids- en kwaliteitssysteem voor Iberische varkens (ITACA).
De registratie maakt het mogelijk dat de van deze dieren verkregen producten worden erkend en geïdentificeerd in het kader van de kwaliteitsnorm( norma del ibérico 04/2014).
Voor deze registratie moet de **REGA van het bedrijf worden ingevuld met de gegevens van de eigenaar, de controle-instantie waarmee hij samenwerkt, het aantal fokdieren op elk bedrijf, gegroepeerd naar geslacht en ras, en het aantal niet-fokdieren op het bedrijf.
**REGA( Registro general de explotaciones ganaderas): Het algemeen register van veehouderijen verbonden aan het directoraat-generaal Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van Spanje.