iberico produkter

 

SPORBARHED DEL I
Sporbarhed er afgørende for at identificere, spore og lokalisere oprindelsen af hvert produkt eller del i produktionskæden. Så også i Ibérico-sektoren er meget vigtig.
 Siden 1. april 2014 skal alle husdyrbrugere og alle virksomheder, der ønsker at producere iberiske grise, registrere sig i sporbarheds- og kvalitetssystemet for iberiske svin (ITACA).
Registreringen gør det muligt at anerkende og identificere produkterne fra disse dyr inden for rammerne af kvalitetsstandarden (norma del ibérico 04/2014).
For denne registrering skal bedriftens **REGA udfyldes med oplysninger om ejeren, det kontrolorgan, han samarbejder med, antallet af avlsdyr på hver bedrift, grupperet efter køn og race, og antallet af ikke- avlsdyr på bedriften.
**REGA (Registro general de explotaciones ganaderas): Det generelle register over husdyrbrug knyttet til Generaldirektoratet for Husdyr under Ministeriet for Landbrug, Fiskeri og Fødevarer i Spanien.